Taidelähtöinen työhyvinvoinnin tuki

Terapiatalo Sento tarjoaa tukea työssäjaksamiseen ja arjen hyvinvoinnin tukemiseen. Erityisenä erikoistumisalueena Terapiatalo Sentolla on ihmistyöntekijöiden jaksaminen ja työssään kohtaamat haasteet. 

 

Taidelähtöisissä työnhyvinvointiryhmissä tutustutaan ihmistyön kannalta tärkeisiin jaksamista ja arjen iloa edistäviin tekijöihin. Aiheita lähestytään psykoedukatiivisesta näkökulmasta ja työstetään taideterapian ja kehoharjoitteiden avulla sekä sanallistamalla koettua.

YKSILÖOHJAUS

Yksilöohjaus on kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjausta, joka vahvistaa ammatillista osaamisen ja lisää työmotivaatiota. Se lisää työssä jaksamista ja estää  sekä stressiä että uupumusta.

Yksilöohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun.  Taiteen avulla voit tarkastella esim. omia rajojasi, työn haasteita ja ristiriitoja sekä henkilökohtaisia kehittämiskohteitasi.

TYÖHYVINVOINTI RYHMÄT

Työhyvinvointiryhmässä hyödynnetään ryhmän mahdollisuuksia oman ammattillisen kasvun tukena. Ryhmässä etsitään kahden ohjaajan kanssa omia voimavaroja, saadaan vertaistukea ja jaetaan omaa tietotaitoa muiden iloksi. Ryhmä mahdollistaa uusien ja erilaisten näkökulmien saamisen omaan itseen ja omaan työhön. Työhyvinvointiryhmän muodostavat pääsääntöisesti saman ammattikunnan edustajat.

Ryhmien suosituskoko on 4-10 henkeä

Katso alkavat ryhmät Tapahtumat-välilehdeltä

TYÖHYVINVOINTI- RYHMÄT YRITYKSILLE

Suunnittelemme työhyvinvointiryhmän yrityksenne tarpeisiin. Menetelminä meillä on käytössä yrityksemme palvelut, joita yhdistelemme joustavasti.  
Yrityksille suunnatut ryhmät voivat olla kertaluontoisia tai pidempiä työyhteisön hyvinvointia edistävää toimintaa. Tapaamisiin voi halutessaan liittää mukaan myös työntekijöiden yksilötapaamisia.
Suosituskoko toiminnallisilli ryhmille on 6-16 henkeä. Paikalla ohjauksissa on kaksi ohjaajaa. 
Kysy lisää ja kerro, mitä teidän työyhteisönne kaipaisi!

TYÖHYVINVOINTI- RYHMÄT OPETTAJILLE VERKOSSA

Tulossa syksyllä 2021