Taidelähtöinen oppimisen tuki

Terapiatalo Sento tarjoaa taidelähtöistä oppimisen tukea koulumotivaation puutteeseen, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn pulmiin sekä itsetunnon ja minäpystyvyyden vahvistamiseen. Usein oppimisen haasteiden taustalla tai rinnalla on yksi tai useampi ylämainituista haasteista. Kysy lisää!

YKSILÖTAPAAMISET

Yksilötapaamisen ensimmäisellä käynnillä kartoitamme lapsen- tai nuoren tilanteen ja mietimme suunnitelman, kuinka voimme parhaiten työskennellä yhdessä. 
Pääsääntöisesti työskentely  on kahden keskistä. Osalla kerroista voi myös olla huoltaja mukana työskentelyssä. 
 Yksilötapaamisissa harjoitellaan tunnistamaan oppimisen haastekohtia ja etsitään yhdessä keinoja haastekohdista selviämiseen. Menetelminä käytetään kehollisia harjoitteita sekä taidetyöskentelyä.

YKSILÖTAPAAMISET - PAKETTI

Yksilökäynneissä suosittelemme useampaa tapaamiskertaa, jotta tekeminen voi siirtyä osaksi lapsen- tai nuoren arkea.
 
Pakettimuotoisesti on hinnoiteltu viisi käyntikertaa, joiden lisäksi alun kartoituskäynti. 

OPPIMISEN TUEN RYHMÄT

Oppimisen tuen ryhmissä on paikalla kaksi ohjaajaa. Ryhmät käsittelevät erilaisia teemoja, joita lapsilla ja nuorilla on oppimisen esteinä.
Ryhmäkoko on kolmesta kahdeksaan lasta tai nuorta, riippuen ryhmästä.
Alkavat ryhmät löytyvät Tapahtumat-välilehdeltä.