Taideterapia

Terapiatalo Sento tarjoaa sekä yksilö- ja ryhmätaideterapiaa sekä sensomotorista taideterapiaa.


Yksilötaideterapiassa paikalla ovat asiakas ja terapeutti. Ensimmäisellä käynnillä kartoitamme yleistilanteesi, tutustumme taiteeseen terapian työkaluna ja tunnustelemme, voisimme kulkea matkaa yhdessä. 

 

Jos olet kiinnostunut ryhmämuotisesta taideterapiasta, olethan yhteydessä! Aloitamme uusia ryhmiä, kun kiinnostuneita on tarpeeksi. Vaihtoehtoisesti tarjoamme eri pituisia ryhmiä eri teemoilla. Alkavat ryhmät löydät Tapahtumat -välilehdeltä tai Facebookista.

Sensomororinen taideterapia keskittyy kehontuntemuksiin ns. bottom-up lähestymistavalla. Siinä kannustetaan ymmärtämään implisiittisiä tuntemuksia,  kuvan kognitiivisen kuvantarkastelun (up to bottom) sijaan. Sensomotorisessa taideterapiassa ajatellaan, että motoriset impulssit ja niiden aistipalaute määrittelevät ydinsuhteemme maailmaan. Työskentelemällä rytmisesti piirtäen tai savea muokaten voimme luoda uusia neurologisia reittejä ja sitä kautta muuttaa suhtautumistamme maailmaan.

 

Meillä toimii kaksi taideterapeuttia, Pia ja Maiju.  Taideterapia ei kuulu Kelan kuntoutustuen piiriin. Emme myöskään ole velvollisia kirjaamaan asiakastietoja OmaKantaan.

YKSILÖTAIDE-TERAPIA

Yksilötaideterapiassa paikalla on taideterapeutti ja asiakas. Visuaalisen työskentelyn avulla ja sanoittamalla tutustutaan omiin vahvuuksiin, haasteisiin, ja mahdollisuuksiin. Työskentely ei vaadi osaamista tai harrastuneisuutta taiteesta.

SENSO-MOTORINEN YKSILÖTAIDETERAPIA

Sensomotorisessa taideterapiassa paikalla on terapeutti ja asiakas. Taiteen avulla harjoitetaan ja havainnoidaan eri aistikanavia. Aistikanavien ylivireys voi näkyvä mm. yli- tai alivireytenä, tunnesäätelyn haasteina tai aistiherkkyytenä. Taidetyöskentelyn päätteeksi asitimuksia voi tasata Neurosonic®- patjalla.

RYHMÄTAIDETERAPIA

Ryhmätaideterapiassa paikalla on terapeutit sekä ryhmä. Toiminnasta vuorttelee yksilötyöskentelyja ryhmän jäsenten vuorovaikutus. Ryhmämuotoinen terapia on kustannuksiltaan yksilöterapiaa edullisempaa. Terapiaryhmässä on myös mahdollista harjoitella erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä haastekohtia.